Zveřejněn metodický pokyn č. 3 k PPŽ OP VaVpI PO 1 a PO 2

02.06.2010: Na webových stránkách MŠMT byl zveřejněn metodický pokyn č. 3 k Příručce pro žadatele OP VaVpI Prioritní osy 1 a 2.
Tento metodický pokyn s účinností od 1.6. 2010 ruší Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI Prioritní osy 1 a 2.

Více informací naleznete zde: Metodický pokyn č. 3 k PPŽ OP VaVpI PO 1 a PO 2