Metodický pokyn č. 3 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0

04.11.2011: Metodický pokyn č. 3 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0