Metodický pokyn č. 3 k PPŽ OP VaVpI, Prioritní osa 3

19.06.2010: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl zveřejněn nový metodický pokyn č. 3 k Příručce pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, Prioritní osa 3, verze 1.1.