Metodický pokyn č. 4 k PPP OP VaVpI 2007 - 2013, verze 3.0

26.02.2011: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl publikován metodický pokyn č. 4 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 3.0