Metodický pokyn č. 4 k PPŽ OP VaVpI PO 1 a PO 2

24.06.2010: Na webových stránkách MŠMT byl zveřejněn nový metodický pokyn č. 4 k Příručce pro žadatele OP VaVpI Prioritní osy 1 a 2.
Tento metodický pokyn s účinností od 23. 6. 2010 ruší účinnost Metodického pokynu č. 3 k Příručce pro žadatele OP VaVpI Prioritní osy 1 a 2 pro velké projekty v rámci Prioritní osy 1 a 2.

Více informací naleznete zde: Metodický pokyn č. 4 k PPŽ OP VaVpI PO 1 a PO 2