Metodický pokyn č. 4 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0

06.12.2011: Metodický pokyn č. 4 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0