Metodický pokyn č. 5 k PPP OP VaVpI 2007 - 2013, verze 3.0

16.04.2011: Metodický pokyn č. 5 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 3.0