Metodický pokyn č. 5 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0

11.03.2012: Metodický pokyn č. 5 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0