Metodický pokyn č. 7 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0 (1)

25.09.2012: Metodický pokyn č. 7 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 4.0 - ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRACE - VYKAZOVÁNÍ MI V DOBĚ UDRŽITELNOSTI, KONZULTACE ŽOZL.