Metodický pokyn č. 8 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0

14.04.2012:
Metodický pokyn č. 8 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0 - DPH. Tímto metodickým pokynem se s účinností od 16. 3. 2012 do kap. 5.1.9 Daň z přidané hodnoty (DPH) Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 4.0, nově začleňuje část týkající se přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací (dle §92 zákona č. 235/2004 Sb.).