Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0

14.04.2012:
Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0 - MONITOROVACÍ OBDOBÍ. Tímto metodickým pokynem se s účinností od 20. 3. 2012 doplňují postupy uvedené v kapitole 5.1.7 Financování ex-ante a 5.4 Monitorování projektu uvedené Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0.