Ministerstvo školství rozhodlo o financování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

20.02.2010: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt CETOCOEN, jehož cílem je vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Projekt bude financován z  Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v prioritní ose 2 zaměřené na budování regionálních VaV center. 
Celkový objem dotace z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace činí téměř 544 milionů korun. Náklady projektu během čtyřletého období realizace dosáhnou 685 milionů korun. Investiční prostředky ve výši 423 milionu korun umožní výstavbu nového pavilonu centra o ploše 3200 m2 v Univerzitním kampusu Bohunice, jeho přístrojové vybavení unikátní technikou i vytvoření stimulujících podmínek pro mladé perspektivní pracovníky. Otevření nové budovy, která poskytne zázemí pro pět desítek vysoce specializovaných vědeckých pracovníků a stejné množství postgraduálních studentů, je plánováno na leden 2012.

Více informací naleznete zde: Ministerstvo školství rozhodlo o financování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí