Newsletter Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, č. 1

08.09.2012: Sekce řízení OP VaVpI ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravila první číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).