Nová verze Přílohy č. 2 - Pravidla pro výběr dodavatelů, OP VaVpI

17.07.2009:

Dne 16. 7. 2009 vstupuje v platnost nová verze Přílohy č. 2 - Pravidla pro výběr dodavatelů, číslo verze 2.2, která je součástí příloh Příručky pro příjemce i Příručky pro žadatele v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.