Nová verze společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce

28.10.2011: Od 24. 10. 2011je účinná příloha č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla způsobilosti výdajů.