Nové biomedicínské centrum PIGMOD v Liběchově (OP Výzkum a vývoj pro inovace)

15.05.2012:
Ústav živočišné fyziologie a genetiky (ÚŽFG) AV ČR byl úspěšný v soutěži o prostředky z evropských strukturálních fondů z druhé prioritní osy (Regionální centra výzkumu) Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se svým projektem EXAM (Experimental Animal Models). Na jeho základě bude v příštích letech v Liběchově vytvořeno nové centrum špičkových laboratoří PIGMOD (Pig Models of Diseases), jehož výstupy by měly směřovat především do aplikační sféry. Dalším neméně důležitým cílem je však také přispět k objasnění podstaty chorob nervového systému a nádorových onemocnění a výchova mladých výzkumných pracovníků. Plánovaný výzkum by měl vést k identifikaci nových biomarkerů a ověřování terapeutických postupů především v míšním poškození, Huntingtonově chorobě a lidském melanomu.