Nové přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI, specifické pro Výzvu č. 2.4

02.09.2011: Od 1. 9. 2011 jsou také účinné přílohy specifické pro Výzvu č. 2.4: Příloha č. 1i) Pravidla způsobilosti výdajů OP VaVpI, Příloha č. 6g) Seznam příloh projektové žádosti, Příloha č. 11f) Závazná osnova studie proveditelnosti, Příloha č. 19e) Teze výzvy č. 2.4.