OP VaVpI: Dodržujeme napjatý harmonogram poskytování dotací!

04.02.2011: Minosterstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o čerpání prostředků z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Ministr školství Josef Dobeš 1. 2. 2011 podepsal rozhodnutí o poskytnutí dotace pro další balík projektů z tohoto programu v celkové hodnotě téměř 3 miliardy korun.
„Mohu potvrdit, že jedna z našich dvou vlajkových lodí v oblasti eurofondů – Operační program VaVpI – zvyšuje tempo poskytování dotací žadatelům a personální stabilizace Sekce řízení Operačních programů EU tak začíná nést kýžené ovoce. Další skoro 3 miliardy korun, které půjdou do zajímavých projektů, jsou důkazem kvalitní práce sekce a jejího vedení. Projekty regionálních technologických center navíc podpoří další propojování práce nastupující „vědecko-výzkumné“ generace mladých odborníků s aplikační sférou, s podnikatelským prostředím partnerských firem. Dostanou tak prostor prosadit se a dále profesně růst a to vše v sektoru, který pociťuje akutní nedostatek těchto pracovníků,“ komentoval svůj souhlas s poskytnutím dotace ministr Dobeš.

Více informací naleznete zde: OP VaVpI: Dodržujeme napjatý harmonogram poskytování dotací!