Opětovné zahájení seminářů pro žadatele v rámci PO 2

19.02.2009: Opětovné zahájení odborných seminářů, které jsou určeny pouze pro žadatele, kteří budou předkládat své projektové žádosti v rámci prioritní osy 2 - Regionální VaV centra, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Zdroj: ESF - MŠMT, Zobrazit celý článek