Oprava: Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 1 a PO 2, verze 2.2

26.09.2009: V Příručce pro žadatele OP VaVpI pro prioritní osy 1 a 2 je na straně 59 (2. odstavec) uvedena informace o náležitostech kopie Projektové žádosti. Vzhledem ke skutečnosti, že Projektová žádost bude předkládána pouze v 1 paré (tj. pouze originál), tato informace je nadbytečná.