Plán výzev na rok 2010 v rámci OP VaVpI

07.09.2010: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly zveřejněny aktualizované informace k plánovanému vyhlášení výzev na rok 2010 v rámci OP VaVpI.  
V prosinci 2010 je plánované vyhlášení výzvy číslo 3.4 k předkládání projektů v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 – Vybavení odborných a oborových knihoven.

Cílem této intervence bude podpora přístupu ke zdrojům vědeckých informací a zlepšení přístupu k výsledkům vědecké činnosti pro odbornou veřejnost, stejně jako zvýšení kvality dostupných zdrojů informací o VaV. V rámci výzvy je plánována podpora projektů zaměřených na vybavení odborných knihoven literaturou, databázovými přístupy atd.

Více informací naleznete zde: Plán výzev na rok 2010 v rámci OP VaVpI