Pravidla výběru dodavatelů v rámci OP VaVpI

19.02.2009: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vydává Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele OP VaVpI, kterým se aktualizuje Příloha č. 2 Příručky pro žadatele - Pravidla výběru dodavatelů v rámci OP VaVpI, na verzi 1.1, s platností od 2. února 2009.
Zdroj: ESF - MŠMT, Zobrazit celý článek