Příjem projektových žádostí v rámci Výzvy číslo 1.4, PO 4, OP VaVpI

28.11.2009: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zveřejněn seznam přijatých projektových žádostí v rámci vyhlášené Výzvy číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.