Příloha č. 2 PPŽ a PPP: Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI

25.10.2011: Od 1. 11. 2011 je účinná příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce: Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI, verze 3.2.