Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013

08.10.2009: Dne 13. 7. 2009 vstupuje v platnost Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 1.0.