Příručka pro příjemce OP VaVpI, verze 1.0

14.07.2009:

Dne 13. 7. 2009 vstupuje v platnost Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 1.0. V  přiložených dokumentech naleznete znění Příručky pro příjemce včetně formuláře Oznámení o podezření na nesrovnalost a také pro lepší přehlednost odkaz na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.