Příručka pro příjemce OP VaVpI, verze 2.0

06.11.2009: Dne 6. 11. 2009 vstupuje v platnost Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 2.0. V  přiložených dokumentech naleznete znění Příručky pro příjemce včetně odkazu na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.