Příručka pro příjemce OP VaVpI, verze 3.0

02.04.2010: Od 1. 4. 2010 je účinná Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 3.0. V  přiložených dokumentech naleznete znění Příručky pro příjemce včetně odkazu na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. 
Příručka pro příjemce je určena všem úspěšným žadatelům, jejichž projektové žádosti byly na základě procesu hodnocení schváleny k financování z OP VaVpI a jimž bylo na základě tohoto schválení vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahující závazné podmínky realizace projektu.

Více informací naleznete zde: Příručka pro příjemce OP VaVpI, verze 3.0