Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, PO 1 a PO 2

08.10.2009: Dne 24. 9. 2009 vstupuje v platnost nová verze Příručky pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 prioritní osy 1 a 2, číslo verze 2.2.