Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, PO 3

16.12.2009: Dne 15. 12. 2009 vstoupila v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 Prioritní osa 3, číslo verze 1.0.