Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007- 2013, PO 4

08.10.2009: Dne 21. 9. 2009 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 Prioritní osa 4, číslo verze 1.0.