Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 2.0

04.09.2010: Dne 3. 9. 2010 vstoupila v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007–2013 Prioritní osa 3, číslo verze 2.0. Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete znění Příručky pro žadatele včetně všech aktuálních příloh.
Příručka je určena především těm z Vás, kteří uvažují o přípravě návrhu projektu v některé z oblastí týkajících se rozvoje výzkumu a vývoje v ČR (mimo území hlavního města Prahy).

Tato verze příručky je zacílena pouze na informace a specifika týkající se prioritní osy 3.

Příručka bude postupně aktualizována v závislosti na změnách a potřebách týkajících se zveřejnění detailnějších informací v souvislosti s aktuálními výzvami v rámci OP VaVpI s tím, že je nutné postupovat vždy dle aktuální verze.

Více informací naleznete zde: Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 2.0