Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 3.0

16.09.2011: Dne 15. 9. 2011 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, Prioritní osa 3, číslo verze 3.0. V tomto článku naleznete znění Příručky pro žadatele a odkaz na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.