Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 3.1

22.11.2011: Dne 21. 11. 2011 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, Prioritní osa 3, číslo verze 3.1.