Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.0

01.02.2012: Dne 1. 2. 2012 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007–2013, Prioritní osa 3, číslo verze 4.0.
Tato verze příručky je zacílena pouze na informace a specifika týkající se prioritní osy 3.

Více informací naleznete zde: Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.0