Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.1

14.04.2012: Dne 20. 3. 2012 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, Prioritní osa 3, číslo verze 4.1. V tomto článku naleznete znění Příručky pro žadatele a odkaz na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.