Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 1.1

21.10.2009: Dne 21. 10. 2009 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 Prioritní osa 4, číslo verze 1.1.