Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 1.3

23.12.2010: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete aktuální verzi Příručky pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 Prioritní osa 4, číslo verze 1.3, která vstupuje v platnost dne 1. 1. 2011.