Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 2.0

02.09.2011: Dne 1. 9. 2011 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 Prioritní osa 4, číslo verze 2.0. V tomto článku naleznete znění Příručky pro žadatele a odkaz na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.