Příručka pro žadatele OP VaVpI, verze 2.1

22.06.2009: Dne 16. 6. 2009 vstupuje v platnost nová verze Příručky pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 2.1. V přiložených dokumentech naleznete znění nové verze Příručky pro žadatele včetně všech aktuálních příloh.
Příručka je určena především žadatelům, kteří uvažují o přípravě návrhu projektu v některé z oblastí týkajících se rozvoje výzkumu a vývoje v ČR (mimo území hlavního města Prahy) a měla by přispět k větší informovanosti žadatelů o finanční podpoře z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.
Tato verze příručky je zacílena především na informace a specifika týkající se prioritní osy 1 a prioritní osy 2. Příručka pro žadatele OP VaVpI, verze 2.1 je závazná pro Výzvu číslo 1.2, 2.2 - Regionální VaV centra a Výzvu číslo 1.1 - Evropská centra excelence.
Příručka bude postupně aktualizována v závislosti na změnách a potřebách týkajících se zveřejnění detailnějších informací v souvislosti s aktuálními výzvami v rámci OP VaVpI s tím, že je nutné postupovat vždy dle aktuální verze.
Na začátku nové Příručky pro žadatele OP VaVpI naleznete seznam všech změn v textu oproti verzi předcházející.
 
Předchozí verze Příručky pro žadatele OP VaVpI jsou dostupné ve složce Archiv     
 
 
Současně na této stránce naleznete také doporučující podobu formuláře Potvrzení o souladu s IPRM.