Prodloužení lhůty pro kontrolu projektových žádostí předložených v rámci výzvy 3.3 OP VaVpI

02.03.2011: Řídicí orgán OP VaVpI - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodlužuje lhůtu pro ukončení kontroly kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti u projektů předložených ve výzvě č. 3.3 OP VaVpI do 25. dubna 2011.