Projekt Algatech – Centrum řasových biotechnologií (OP VaVpI)

21.01.2011: Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR získalo dotaci ve výši 133 mil. Kč z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na projekt Algatech - výstavbu a provoz nového vědecko-výzkumného centra řasových biotechnologií. Realizační fáze projektu začala 1. ledna 2011.
Cílem projektu je vyvinout nová kultivační zařízení a postupy zpracování řasové biomasy pro výrobu biopaliv, krmiv, potravních doplňků a cenných látek. Projekt se také zaměří na výzkum v oblasti fotosyntézy, na vývoj nových měřících přístrojů a na výchovu studentů v těchto oblastech.

Více informací naleznete zde: Projekt Algatech – Centrum řasových biotechnologií