Projekt Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů získá finanční podporu

10.08.2010: Dne 12. července 2010 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydáno "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" o podpoře projektu Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů, které zakládá oficiální podporu výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých technologií a materiálů na půdě  Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt byl schválen v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.