Projekt VAVINET vybuduje e-infrastrukturu výzkumu a vývoje VUT

25.05.2011: Centrum výpočetních a informačních služeb VUT v Brně získalo v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace projekt na rozšíření a modernizaci stávající informační infrastruktury VUT tak, aby uspokojila narůstající požadavky existujících a nově vznikajících pracovišť výzkumu, vývoje a inovací na VUT. Projekt VAVINET Informační infrastruktura center výzkumu a vývoje bude z prostředků OP VaVpI, prioritní osy 3, dotován částkou 70mil. Kč (60mil. Kč bude poskytnuto z prostředků EU a 10mil Kč. ze státního rozpočtu České republiky).