Projekt superpočítačového centra jde do poslední fáze schvalovacího procesu (OP VaVpI)

06.11.2010: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes odeslalo v pořadí již pátý velký projekt na Evropskou komisi, která představuje poslední fázi v procesu hodnocení projektů. Projekt superpočítačového centra je financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále OP VaVpI).
Superpočítačové centrum bude řešit výpočetně náročné úlohy, například vyvíjet systémová řešení pro modelování dopravních situací, záplavových jezer, úniku škodlivých látek do ovzduší, do vodní složky krajiny a spoustu dalších. Superpočítačové centrum bude velmi silně orientováno na praktické využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Centrum excelence IT4Innovations, které žádá o dotaci ve výši 1,8 mld. Kč, je pátým odeslaným velkým projektem. Předkladatelem projektu je Vysoká škola báňská – technická univerzita v Ostravě.

Více informací naleznete zde: Projekt superpočítačového centra jde do poslední fáze schvalovacího procesu