Realizace projektu Centrum pro inovace a transfer technologií zahájena (OP VaVpI)

24.07.2012:
Dne 29.května 2012 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala, Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Centrum pro inovace a transfer technologií, (dále „CITT“), jehož příjemcem je Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Projekt je podpořen v rámci prioritní osy 3 (Komercializace a popularizace VaV) Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (dále jen OP VaVpI), který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.