Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE – tisková zpráva

22.07.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o přidělení dotace pro projekt „Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE“. Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci podala žádost o dotaci do Operačního programu VaVpI  v loňském roce.
Cílem projektu s registračním číslem CZ.1.05/4.1.00/04.0191 je zlepšení kvality infrastruktury pro vzdělávání s vazbou na výzkumně-vývojové a inovační aktivity.

Dne 30. června t. r. bylo ministrem školství podepsáno Rozhodnutí o přidělení dotace. Celkové výdaje projektu jsou ve výši 73 302 547 Kč, z toho způsobilé výdaje ve výši 50 mil. Kč, z čehož je 85 % financováno z prostředků EU a 15 % ze státního rozpočtu.

Více informací naleznete zde: Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE – tisková zpráva