Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP (ROP VaVpI)

11.02.2011: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla publikována oficiální tisková zpráva k zahájení realizace dalšího podpořeného projektu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Autorem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci. Tento projekt je podpořen v rámci výzvy 1.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4.
V rámci tříletého projektu vznikne nový objekt o celkové ploše 16 443 m2, který je konstrukčně propojen se stávajícím objektem Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Celková výše dotace dosahuje 798 430 054 Kč, kdy příspěvek EU činí 678 665 545,9 Kč.

Více informací naleznete zde: Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP