Seminář k vyhlášeným výzvám v rámci PO 1 a PO 2, OP VaVpI

13.07.2009:

Dne 30. 7. 2009 se v Brně uskuteční celodenní seminář k vyhlášené Výzvě číslo 1.1 - Evropská centra excelence a Výzvě číslo 2.2 - Regionální VaV centra, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.