Seznam projektů postupujících z Výběrové komise na úrovni Řídicího orgánu, Výzva č. 2.3, Prioritní o

24.11.2010: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl zveřejněn seznam projektů postupujících z Výběrové komise na úrovni Řídicího orgánu, Výzva č. 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV, Prioritní osa 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.